2018 Yılı Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Hakkında

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM

6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 8. maddesi gereği, Burdur Eczacı Odası Seçimsiz Olağan Mali Genel Kurulu belirtilen takvim dahilinde aşağıdaki gündemle gerçekleşecektir.

Olağan Mali Genel Kurul Toplantısına meslektaşlarımızın katılımını önemle rica ederim.

Burdur Eczacı Odası
Başkan
Ecz. Şükrü ŞENER

ÇOĞUNLUK ARANACAK GENEL KURUL

Tarih : 21 Eylül 2018 Cuma
Saat : 14.00
Yer : Burdur Eczacı Odası

ÇOĞUNLUK ARANMAYACAK GENEL KURUL

Tarih : 22 Eylül 2018 Cumartesi
Saat : 14.00
Yer : Burdur Eczacı Odası

GÜNDEM

1- Açılış ve Yoklama
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3- Divan Başkanlığı Seçimi
4- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması
5- Yönetim Kurulu Mali Raporunun okunması
6- Denetleme Kurulu Raporunun okunması
7- Raporların görüşülmesi
8- Raporların İbra'sı
9- 2018-2019 Yılı tahmini bütçenin sunumu ve onaylanması
10-Dilek ve Temenniler
11 -Kapanış

NOT: 6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu'nun 8.Maddesi gereği ;oda umumi heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılımları ve seçimli toplantılarda oy kullanmaları zorunludur.Geçerli bir mazereti olmaksızın umumi heyet toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılırlar.

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI