Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu Toplantısını Gerçekleştirdi

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu

Toplantısını Gerçekleştirdi

Kamuda Çalışan ve Eczanesi Olmayan Eczacılar Komisyonu toplantısını 4 Temmuz 2018 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Ecz.Halil İbrahim Avşaroğlu başkanlığında, bölge eczacı odalarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirdi.

Toplantıda kamu hastanelerinde çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan araştırmalar değerlendirilerek, detaylı çalışmanın yapılması için bir alt komisyona aktarılması ve bir sonraki toplantıda değerlendirilmesi kararı alındı. Kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın özlük haklarının iyileştirilebilmesi için düzenleme yapılması istenilen konulara dair bir talep dosyasının hazırlanması değerlendirildi.

Aynı gün ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof.Dr. Murat Alper ve Hastane Eczacılığı Yönetim Birimi Sorumlusu Ecz.Burcu Karaüzüm makamında ziyaret edildi.

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI