SGK Reçeteleri Fatura Teslim İşlemleri Hakkında

SGK FATURA TESLİM TARİHİ: 12.07.2018 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00'E KADARDIR.

SGK FATURA PAKETLEME İŞLEMLERİ:

1) FATURA TESLİMİ SIRASINDA EVRAK KAYITA VERİLECEK DİLEKÇE, FATURA VE DÖKÜM LİSTELERİ (ÖZET BİLGİ SAYFALARI DAHİL) 2 TAKIM OLACAK ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR. ASIL NÜSHAYI İÇEREN TAKIM ZARF/KOLİ DIŞINA KONULACAKTIR.

2)
A-GRUBU REÇETELERİ: TEK BİR HAVALI ZARFA KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

B-GRUBU REÇETELERİ: TEK BİR HAVALI ZARFA KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR.

C-GRUBU REÇETELERİ (EK-4): FARMAİNBOX PROGRAMINA GİRİLEREK ECZACI ODASINCA ONAYLANAN REÇETELER HAVALI ZARFA KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ZARFIN HER İKİ TARAFINADA "C-GRUBU" DİYE YAZILACAKTIR. REÇETE SAYISININ FAZLA OLMASI DURUMUNDA, REÇETELER UYGUN REÇETE KOLİSİNE KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR. (A ve B Grubu reçetelerde olduğu gibi dilekçe, fatura fotokopisi ve döküm listesi koli veya zarf üzerine eklenecektir.)

YURTDIŞI SSK REÇETELERİ (YUPASS NUMARASI İLE PROVİZYON ALINAN ÜLKELER): FARMAİNBOX PROGRAMINA GİRİLEREK ECZACI ODASINCA ONAYLANAN REÇETELER HAVALI ZARFA KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ZARFIN HER İKİ TARAFINADA ÜLKE ADI BELİRTİLMEK SURETİYLE "YURTDIŞI SSK" DİYE YAZILACAKTIR. (A ve B Grubu reçetelerde olduğu gibi dilekçe, fatura fotokopisi ve döküm listesi zarf üzerine eklenecektir.)

KAN ÜRÜNÜ REÇETELERİ: FARMAİNBOX PROGRAMINA GİRİLEREK ECZACI ODASINCA ONAYLANAN REÇETELER HAVALI ZARFA KONULARAK TESLİM EDİLECEKTİR. ZARFIN HER İKİ TARAFINADA "KAN ÜRÜNÜ" DİYE YAZILACAKTIR. (A ve B Grubu reçetelerde olduğu gibi dilekçe, fatura fotokopisi ve döküm listesi zarf üzerine eklenecektir.)

3) FATURA BAŞLIĞI:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA

Vergi Dairesi: Çankaya
Vergi No: 7750409379

NOT: 01.07.2012 tarihinden itibaren geçerli olan SGK ek protokolün 3. maddesine göre;

*E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır (Şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç) sadece SGK medula provizyon sisteminden alınmış döküm listesi faturaya ilave edilecektir.

*Protokolün 3.7 maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise, fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış farmainbox icmal listesinin eklenmesi yeterlidir.

**Yukarıdaki maddeye göre e-reçete olarak karşılanan kırmızı, yeşil reçeteler ve ilaç izleme formlarının (e-reçetede belirtilmesi kaydıyla) Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmeyecektir.

***Bağkur borcu yoktur ve SSK e-borcu yoktur evrakları dilekçe ekine eklenmeyecektir.

GÜNCELLENMİŞ SGK DİLEKÇE EK'TE SUNULMUŞTUR.

SGK DİLEKÇE GÜNCEL

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI