2018 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmeleri Hakkında

2018 Yılı SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri odamıza ulaşmış olup, odamız tarafından tasnif edilmektedir.

Sözleşmeler aşağıda belirtilen günlerde üyelerimiz tarafından odamızda imzalanarak yine odamıza teslim edilecektir.


SGK İlaç Alım ve Tıbbi Malzeme sözleşmeleri için eczacılarımızınEczane kaşesi, Adli sicil

kaydıvediploma numaralarıile odaya gelmeleri gerekmektedir.

SGK sözleşmesi yenilemek için gerekli evraklar;

1) Sözleşme yenilemek için dilekçe (EK-1)
2) Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni,
3) Vergi dairesinden onaylı 2017 yılı hasılatını gösterir ek-5 bilgi formu. (EK-2)

4) Eczacı odasından alınan yeni tarihli “Sözleşmeye Engel Yoktur” belgesi, (Odamız tarafından hazırlanacaktır.)
5) Örnekleme yöntemini kabul etmeyen meslektaşlarımız için “Örnekleme yöntemini kabul etmiyorum” dilekçesi (EK-3)

6) Adli sicil kaydı (e-devlet'ten alınabilir.)
7) Adres değişikliği olması halinde ruhsat fotokopisi

EK'LER AŞAĞIDA TARAFINIZA SUNULMUŞTUR.

MEDİKAL malzeme sözleşmesinin yenilenmesi için:

Medikal malzeme sözleşmesinin orta sayfasında yer alan Mesul Müdür başlıklı form ile Ek-6/1, Ek-6/2 ve Ek-6/3 formlarının eksiksiz doldurulması yeterli olacaktır.

AÇIKLAMALAR:

**SGK Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına "01.04.2018" yazılacaktır.

**Tıbbi Malzeme Sözleşmesi üzerindeki tarih kısmına ise "01.04.2018" yazılacaktır.

09.MAYIS.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ MERKEZ ECZANELER

10.MAYIS.2018 PERŞEMBE GÜNÜ İLÇEDE BULUNAN ECZANELER GELEBİLİRLER.

2017 YILI HASILAT BİLGİSİ

ALACAĞI TİP SÖZLEŞME FORMU

UYGULANACAK BİRİM FİYAT SÖZLEŞME FORMU İÇİN TL

0-230.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

230.001-460.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

460.001-805.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

350 TL

805.001-1.035.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

450 TL

1.035.001-1.380.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

500 TL

1.380.001-1.725.000

3.KADEME (%2,20 ISKONTO)

550 TL

1.725.001 ve üzeri

4.KADEME (%2,75 ISKONTO)

550 TL

EK-3

EK-2

EK-1

BURDUR ECZACI ODASI

BURDUR ECZACI ODASI